Tần số quét của mắt người là bao nhiêu ?

Tần số quét của mắt người là bao nhiêu ?


Đầu tiên, chưa hề có 1 thí nghiệm quy mô lớn  nghiên cứu về "Tần số quét mắt người". Các thí nghiệm được thực hiện tại nhiều trường đại học và đều cho ra kết quả giống nhau.
Tần số quét mắt người không có giới hạn mà giới hạn nằm ở não. Giống như mắt camera luôn ghi nhận hình ảnh nhưng bộ xử lý chỉ nhận ở 1 tần số nhất định.
Tần số quét của não không cố định. Thông thường, ở trạng thái nghỉ chỉ vào khoản 100Hz.
Trạnh thái tập trung: 1000Hz
Nguy hiểm: >2000Hz.
Một con người bình thường cảm nhận được sự khác biệt của tần số quét ở mức 500Hz. Một số người nhạy cảm có thể đạt mức 1000Hz. (thí nghiệm dùng đèn nháy sáng, không phải màn hình)
Tài liệu đính kèm: